Realizacje - PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE


Zakres prac obejmował:

  • linie średniego i niskiego napięcia
  • linie niskiego napięcia
  • stacje transformatorowe

Stacja transformatorowa 20kV
stacja transformatorowa 20kV
 Linia energetyczna napowietrzna 20kV
linia energetyczna
napowietrzna 20kV
Linia energetyczna kablowa 20 kV
linia energetyczna
kablowa 20 kV

W naszej ofercie:

  • Linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne;
  • Stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe;
  • Instalacje wewnętrzne siłowe i oświetleniowe;
  • Rozdzielnice niskiego napięcia;
  • Sieci strukturalne;
  • Pomiary ochronne;

Kontakt:

ul. Ząbkowicka 9a,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
(74) 817 34 88
+48 601 428 997
Copyright © 2015 ELIN Waldemar Banach | Created by IDEA4YOU Reklama & serwis komputerów