Pomiary ochronne instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia

Przed przekazaniem do eksploatacji poddajemy sprawdzeniu urządzenia elektroenergetyczne.

Wykonujemy szczegółową ocenę stanu technicznego starszych urządzeń w oparciu o aktualne wymagania przepisów i norm.

Szczegółowo badamy urządzenia i instalacje średniego napięcia, gdzie jest znacznie większy stopień zagrożenia porażenia prądem.

Posiadamy analizator parametrów energii energetycznej, niezbędny do określenia takich danych jak: moc bierna, moc czynna, zużycie energii, cosinus fi, wyższe harmoniczne, współczynnik THD, prąd upływu (RCM) oraz wiele innych.


W naszej ofercie:

  • Linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne;
  • Stacje transformatorowe kontenerowe i słupowe;
  • Instalacje wewnętrzne siłowe i oświetleniowe;
  • Rozdzielnice niskiego napięcia;
  • Sieci strukturalne;
  • Pomiary ochronne;

Kontakt:

ul. Ząbkowicka 9a,
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
(74) 817 34 88
+48 601 428 997
Copyright © 2015 ELIN Waldemar Banach | Created by IDEA4YOU Reklama & serwis komputerów